Aplikace paletových regálů

Paletové regály vjezdné a průjezdné (DRIVE-IN)

Obsluha regálů je z jedné strany (vjezdné regály) nebo z obou stran (průjezdné regály).
Vhodné pro skladování většího množství zboží stejného druhu.
Regálové sloupy jsou šroubované, doplněné konzolami a pozinkovanými profily pro uložení palet v kanále.

Regály je možno doplnit bočním vedením pro vozíky v kanále podle délky kanálu.

Paletové regály spádové

Stavebnicový systém pro EUR dřevěné palety (možno dopravovat podélně i napříč) a i pro palety Gitterbox (DIN 15155), které je opět možno dopravovat podélně i napříč.

Pohyb palety ze vstupní strany na výstupní stranu probíhá vlastní vahou na nakloněných válečkových tratích se sklonem kolem 3 - 5 %. Součástí dodávky jsou brzdy válečků, které zajišťují regulaci rychlosti palet.

Paletové regály pojízdné

U tohoto regálového systému stačí jedna manipulační ulička pro celý blok regálů. Přesouváním uličky je umožněn přístup ke každé paletě. Rychlost přesunu je cca 5 m/min.

Regály na kabelové bubny

Pro přehledné skladování kabelových bubnů různého provedení. Dodávka včetně os kabelových bubnů.

Ukázky aplikace paletových regálů

Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů Ukázka aplikace paletových regálů
nahoru