Gravitacioni polični regali za kutijastu robu

  • za sanduke i kutije različitih veličina
  • mogućnost deljenja površine sa valjcima u više odvojenih kanala
  • mogućnost dodavanja radnih polica na ulazu i izlazu kanala
  • mogućnost prilagodjavanja nagiba transportnih linija sa valjcima
  • montažna – demontažna konstrukcija

Primeri - Gravitacioni polični regali za kutijastu robu

Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
Spádové regály Spádové regály Spádové regály Spádové regály
nahoru