Kontrolní prohlídky a servis

Kontrolní prohlídky

Po každém roce provozu regálových systémů provádíme kontrolní prohlídku naším pracovníkem, jejímž cílem je zjistit stav regálového systému po roce použití. Tuto prohlídku provádíme bez ohledu na délku záruky.

Výsledkem prohlídky je návrh Promanu na opravu poškozených dílů podepsaný zástupci obou firem.

Opravy

Opravu standardních dílů provádíme po domluvě do několika dnů. Za tímto účelem disponujeme v Chrudimi skladem dílů regálových systémů.

nahoru