O firmie

Regały wspornikowe

Proman rozpoczął swoja działalność 27 października 1994 roku i zajmuje się projektowaniem i kompletną dostawą systemów regałowych do powierzchni magazynowych.

Na rynkach Czeskim, Słowackim i Polskim Proman Sp. z o.o. jest jednym z najważniejszych dostawców systemów regałowych każdego rodzaju, gotowych do szybkich i elastycznych reakcji na potrzeby klienta.

Dostarczane przez Proman Sp. z o.o. systemy regałów magazynowych w pełni spełniają wymagającą normę RAL - RG 614. Norma ta stanowi o sposobie obliczania statyki i udźwigu regałów oraz sposobie ich produkcji, składowania, montażu i kontroli powykonawczych, a także dotyczą wiedzy i kwalifikacji pracowników.

Firma od momentu jej powołania ciągle się rozwija. Dowodem tego jest wykaz zrealizowanych dostaw i inwestycji umieszczonych na liście referencyjnej.

Regały paletowe

W chwili obecnej Proman zatrudnia ponad 30 osób : sprzedawców i techników, oraz 20 montażystów regałów.

Pracownicy pracujący z klientami posiadają obszerną wiedzę o regałach, sposobach składowania i projektowania powierzchni magazynowych oraz obowiązujących norm i przepisów. Stwarza to możliwość elastycznego dostosowania się do wymagań klienta.

Systemy regałów magazynowych dostarczanych przez PROMAN SP. z o.o. można znaleźć praktycznie w każdej z branż. jak w magazynach i powierzchniach składowych, w przemyśle, bankach, administracji, małych przedsiębiorstwach.

Do góry