Profil společnosti

Konzolové regály

Společnost PROMAN s.r.o. byla založena dne 27.10.1994 a zabývá se projekčně dodavatelskou činností v oblasti komplexních dodávek regálových systémů pro skladové prostory.

Společnost PROMAN s.r.o. je na trhu České republiky, Slovenské republiky a Polska jedním z nejvýznamnějších dodavatelů regálových systémů všech typů a dokáže velmi pružně reagovat na všechny potřeby zákazníků.

Regálové systémy dodávané firmou PROMAN splňují náročné podmínky normy RAL - RG 614. Tato norma stanovuje základní podmínky pro projekci, výrobu, kontrolu a montáž regálových systémů včetně nároků na vzdělání a kvalifikaci pracovníků.

Paletové regály

Společnost se od svého založení neustále dynamicky rozvíjí. Důkazem rozsahu zajišťovaných dodávek je referenční listina realizovaných akcí.

V současné době firma zaměstnává přes třicet pracovníků, jež tvoří obchodní zástupci, technici a nejnutnější administrativní pracovníci. V současně době pracuje pro PROMAN více než 20 montážních pracovníků.

Pracovníci zajišťující nabídkovou  projekční činnost, mají v oboru manipulace s materiálem a skladování znalosti bezpečnostních předpisů a technických norem, což se projevuje v pružném řešení potřeb zákazníků.

Regálové systémy dodávané firmou PROMAN najdou uplatnění prakticky ve všech oborech, např. velkosklady, všechna odvětví průmyslu, bankovní sektor, správní organizace, drobní podnikatele a další.

nahoru