Sertifikati

Garancija kvaliteta i zaštite okoline

Glavna delatnost preduzeća PROMAN s.r.o. je projektovanje i isporuka u području skladišne i manipulativne tehnike, uključujući servis u garantnom i vangarantnom roku.

Garancija kvaliteta i zaštite okoline je važan sastavni deo poslovne politike. Naš cilj je trajno poboljšanje kvaliteta naših proizvoda i ukupne usluge u korist naših kupaca, s posebnom pažnjom za zaštitu okoline.

 • Mi sarađujemo s našim kupcima od izrade projekta sve do primopredaje gotove konstrukcije. Nakon isteka svake godine korišćenja obavljamo kontrolni pregled regalnog sistema i izvodimo servis.
 • Stalni rast ugleda preduzeća PROMAN s.r.o. i prepoznatljivost među kupcima ostvarujemo pomoću kvaliteta naših isporuka. Kod nas je samo po sebi razumljivo ispunjenje svih zahteva kupca. Kao prioritet postavljamo sigurnost isporučene skladišne opreme.
 • Svi naši radnici rade sa svešću da smo ovde zbog kupaca, a ne obrnuto.
 • Naše preduzeće ceni svoje radnike i stvara za njih ugodnu radnu sredinu, time je zaposlenje u našem preduzeću postalo visoko cenjena mogućnost.
 • Unapređenja na područjima kvaliteta, sigurnosti proizvoda i zaštite okoline takođe tražimo od naših dobavljača.
 • Mi podstičemo dugoročne i obostrane poslovne odnose, koji počivaju na saradnji, ozbiljnosti i poverenju.
 • Uprava preduzeća podstiče radnike na zaštitu okoline, pre svega u okviru svojih radnih obaveza. Takođe podstičemo i naše spoljne saradnike na zaštitu okoline.
 • Uprava preduzeća potpomaže svojim poslovanjem razvoj regiona u kojem deluje.
 • Pridržavamo se svih postojećih propisa u zaštiti okoline kao i ostalih propisa u svim područjima našeg delovanja, u kojima naše preduzeće utiče na okolinu.
 • Naše preduzeće stalno nastoji da poboljša zaštitu okoline u okvirima uslova koji se stalno menjaju i stvara preduslove za prevenciju oštećenja okoline.
 • Preduzeće sprovodi osnovne poslovne kao i preventivne mere na području potrošnje energije i smanjenja potrošnog materijala, kao i na području nastajanja i rešavanja otpada.
 • Svi zaposleni paze na to da ne dođe do katastrofalnih situacija.
 • Uprava preduzeća je otvorena javnosti u pitanjima zaštite okoline.
 • Uprava preduzeća služi kao primer ostalim zaposlenima pri realizaciji svih poslova.

Certificates - ISO 9001:2000,   ISO 14001:2004,   ISO 18001:2007

Certifikát ISO Certifikát ISO

Older certificates - ČSN EN ISO 9001:2001,   EN ISO 14001:2004

Certificate Certificate

Ostali sertifikati

Certifikat Certifikat

Certifikat Certifikat

Certifikat Certifikat
Gore